Zvyky a obyčeje

VELIKONOCE

HODOVAČKA ZE SEZEMIC U MNICHOVA HRADIŠTĚ

Přišla jsem k vám na pomlázku tetičko,
aby jste mi darovala vajíčko,
vajíčko je červené proužky na něm bělavé,
já vám přeji tyto svátky štastné veselé.
Pánbůh vám to nadělí na zahradě na poli,
aby vám to neubylo z vaší stodoly .
Velikonoce jsou nejvýznamnější křestanské svátky v roce,každý rok jsou v jinou dobu,slaví se první neděli po prvním jarním úplńku ,předchází mu šestinedělní půst,který začíná hned po Masopustu.To je období zabíjaček a veselí a tancovaček.Následující neděle se jmenovaly Pučálka,Pražná,Kýchavá,Družebná,Smrtná,Květná a Hod Boží velikonoční.Velikonoce vyvrcholily o Velké noci,kdy Kristus vstal z mrtvých.

MASOPUST neboli FAŠANK

Doba od Tříkrálového svátku po Popeleční středu kterou začíná šestitýdenní velikonoční půst,se nazývá v Čechách masopust a na Moravě fašank.Poslední tři dny masopustu-neděle,pondělí,úterý jsou spojeny s různými obyčeji jako-obchůzky , přestrojování ,tance,divadelní představení a jiné formy lidové zábavy.Nejdůležitější akcí je však průvod a obchůzka maškar s hudbou.Hlavními maskami bývá medvěd,koza,kůń, baba s nůší, žena s dítětem v těchto maskách chodí muži,dále je to cikán ,turek, žid ,kominík ,dráteník , smrtka ,šašek, žirafa a jiné.V úterý před půlnocí se masopust,ztělesněný basou symbolicky pochovává . U nás na mladoboleslavsku se inscenovala alegorická svatba i s pohoštěním,na niž děvčata po vsi vybrala jídlo i peníze,tento obyčej se nazýval Šedívek a souvisel s ukončením přástek. Přástky začínaly o adventu a trvaly celou zimu.Masopustem končil čas veselí a nastalo období půstu,většina věřících dodržovala i církevní půst,někteří věřili na prastarou pověru,že země je do doby,než vydá úrodu těhotná a proto se po ní stejně nesluší skákat a dupat.
tři králové

tři králové

Kašpar,Melichar,Baltazar
dary tří králů

dary tří králů

zlato,kadidlo,myrha

TŘI KRÁLOVÉ

Příchod sv.Tří králůZápadní křesťanství slaví památku sv. Tří králů dne 6. ledna. Východní církve slaví přichod Tří králů do Betléma už 25. prosince den narození Ježíše.
Svátek Tří králů byl i posledním dnem ve vánočním období, kdy se koledníci vydávali na koledu.
Dary Tří Králů
Zlato, kadidlo a myrha, to byly dary, které malému Ježíškovi přinesli Tři králové.

Zlato je a samozřejmě i vždy bylo nejušlechtilejším kovem a symbolem bohatství.

Kadidlo bylo díky své vůni, navozující slavnostní atmosféru, v mnoha náboženstvích velmi vyhledávané. Šlo o směs vonných dřevin a pryskyřic, myrhy, semínek, kořenů a usušených květů. Kadidlo se pálilo na rozžhaveném dřevěném uhlí v kadidelnicích, čímž se uvolňoval vonný dým.
Prodávalo se v podobě malých, místy průhledných, kulovitých kousků barvy světle žluté nebo bledě červené, na povrchu voskově lesklých. Kadidlo se mimo vykuřování v chrámech používalo odedávna k výrobě mastí a léků.

Myrha byla hmota-šťáva, vytékající ze stejnojmenného keře, která na vzduchu ztuhla ve žluté, červené či hnědé průhledné kousky o velikosti ořechu, za kterou se platilo zlatem. Proto si ji mohli dovolit jen největší boháči. Jinak se používala při vykuřování v chrámech nebo při různých slavnostech. Podobně jako kadidlo patřila i myrha mezi vonné látky s léčebnou schopností.

DEN MATEK

Historie dne matek sahá až do Anglie 16.století kdy se jí říkalo mateřská neděle.V Americe Den matek navrhla r.1872 Julia Ward Howeová,na konci 19.století se Anna Reevers Jarvisová matka jedenácti dětí začala angažovat za práva žen,po její smrti pokračovala v její práci dcera ta požádala pastora metodistické církve ve městě Grafton v Západní Virginii,aby sloužil bohoslužbu na počest její matky a všech matek světa.V roce 1907 Anna Jarvisová zahájila kampań za ustavení Dne matek jako národní svátek,dočkala se r.1911,1914 byl oficiálně uznán,druhou květnovou neděli matky nepracovaly,nevařily,neuklízely vše obstarávaly v tento den děti.Do Československa se tento svátek dostal v r.1918 nejvíce se o něj zasloužila Alice Masaryková.Nezapomeńte proto na svoji maminku,máme přeci každý jen tu jednu.

sv. Martin

Martin je velmi oblíbené mužské jméno nejenom u nás, ale i na celém světě. Vždyť taky mnohé z vás sdílejí společnou domácnost s nějakým tím Martinem, ať již je to přítel, manžel, nebo třeba syn. Na Martina vyhlížejí děti, ale i mnozí dospělí ven. Zdalipak přijede Martin na bílém koni a po roce zase nastanou zimní radovánky?
Svatý Martin se narodil okolo roku 316, v rodině vysloužilého římského setníka v Panonii, v dnešním Maďarsku. Již v patnácti letech vstoupil do římského jízdního pluku a byl odvelen do Galie, dnešní Francie. Brzy se stal římským důstojníkem, který měl silné sociální cítění.
Dle legendy v v chladné noci u městské brány v Amiens spatřil třesoucího se žebráka. Poněvadž u sebe neměl ani jídlo, ani peníze, mečem rozetnul svůj důstojnický plášť a polovinu daroval promrzlému žebrákovi. V noci se mu zjevil Spasitel, který pravil. „Oblékl mě Martin, ještě nepokřtěný." Svatý Martin vystoupil z armády, dal se pokřtít a stal se křesťanem. Žil jako mnich, a i když jej věřící z Tours v roce 371 zvolili svým biskupem, zůstal i nadále velmi skromný a přebýval v malé chatrči u řeky Loiry. Svatý Martin zemřel roku 397, ve věku 81 let a část jeho ostatků se zachovala v bazilice sv. Martina v Tours. Poněvadž na svatého Martina je už možno ochutnat mladé víno z nové úrody, stal se sv. Martin vůbec prvním patronem vinařů. Je však rovněž patronem například měst Stuttgartu a Mohuče, vojáků, tkalců a žebráků. Na Slovensku, v Bratislavě, v gotickém chrámu sv. Martina, bylo korunováno 18 uherských králů a královen.
Na sv. Martina čeleď opouštěla sjednanou službu a dostávala mzdu. Pak si hledala nového hospodáře, popřípadě o rok prodlužovala dohodu se stávajícím hospodářem. Na tento svátek odcházející čeleď taky dostávala velké buchty s mákem nebo povidly. Konalo se tradiční svatomartinské posvícení, ke kterému neodmyslitelné patřila pečená husa. Peklo se taky svatomartinské pečivo, rohlíky, podkovy sv. Martina, kterým obdarovávaly dívky své chlapce. A ještě trocha pranostiky, která se váže k datu 11. 11., na svátek sv. Martina.
Na svatého Martina kouřívá se z komína.
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
O svatém Martině mladé víno zkusíme.
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one